יום רדיו

היום נלמד על מכשיר שהשימוש בו פחת לאורך השנים, אך תרומתו לעולם ולהיסטוריה הייתה גדולה- הרדיו!

 

#1

בפעילות הראשונה נחקור ונגלה מידע חדש על הרדיו!

ענו יחד על השאלות, או חלקו אותן בין התלמידים:

מהו רדיו?
מי המציא את הרדיו?
איך עובד רדיו?
איך השפיעה המצאת הרדיו על העולם?
למה שימש הרדיו כשהומצא?
למה משמש הרדיו בימינו?
מהי תחנת רדיו?
מהו אפנון?
מהי תקופת הפריחה של הרדיו ומדוע?
מהו רדיו דיגיטלי?

#2
בפעילות השנייה על התלמידים להמציא שימושים נוספים לרדיו!
חלקו את התלמידים לקבוצות ותנו להם זמן לחשוב על רעיון משותף: שימושים, צורה חדשה, חומרים חדשים ואפילו שם חדש לרדיו! לאחר מכן על כל קבוצה להכין עבור הרעיון החדש מצגת ולהציג אותו יחד מול הכיתה.


נקודות לשיחה ודיון בכיתה


האם אתם מאזינים לרדיו? אם כן מתי?
האם אתם חושבים שהרדיו עוד רלוונטי כיום? ערכו סבב בכיתה בו כל אחד בתורו מוזמן להציג את עמדתו בצורה מנומקת.
מה הכי עניין אתכם מתוך מה שלמדתם על הרדיו?