מערך שיעור 22 | יום מדענים צעירים 4

חוזרים למעבדה שלנו!

היום נלמד על מצבי הצבירה השונים: גז-נוזל-מוצק!

 

#1

בפעילות הראשונה של היום, על התלמידים לחקור את מצבי הצבירה השונים ואת המעבר ביניהם דרך המפגש שבין מים לחום וקור.

מצורפים מטה סרטוני הסבר:

סרטוני הסבר מצבי צבירה -->

 

#2

בפעילות השנייה נדבר על התהליכים שראינו בסרטונים.

מעבר בין מצבי צבירה שונים בדרך כלל מתרחש בצורה הבאה: מגז לנוזל (והפוך), מנוזל למוצק (והפוך).

 

צרו יחד רשימה של רגעים ופרטים בחיי היום־יום, בהם אנו עדים לאחד מהמעברים האלה.

על כל תלמיד לבחור סוג אחד של מעבר ממצב צבירה אחד לשני.

על התלמיד לבחור דרך בה יציג את המעבר שבחר בין מצבי הצבירה.

על כל תלמיד להכין סרטון (בדומה לסרטונים שראינו בפעילות הראשונה), בו יציג פן שימושי לתהליך המעבר בו בחר.

לדוגמה: בישול מעל אדים, גיהוץ באמצעות קיטור, הכנת ארטיקים וכו'.

על התלמידים להציג את הסרטונים בשיעור למחרת.

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

מהם מצבי הצבירה השונים, ומה משפיע על המעבר ביניהם?
מה מיוחד ומשותף לתהליכים שלמדנו עליהם היום?
מה עניין אותי בכל התהליך?
האם יש לכם עוד שאלות בנושא?
נסו לחשוב על שימוש חדש לאחד התהליכים של מעבר בין מצבי הצבירה השונים.