שלום ילדים, אני החיבור. אני הפעולה הפשוטה והטבעית ביותר שאתם יכולים לחשוב עליה. סביר להניח שאתם מבצעים פעולות חיבור בראש שלכם כל הזמן, אפילו בלי לשים לב - אני עד כדי כך בסיסי וחשוב.
אז מה אני עושה, אתם שואלים? אני מצרף שני מספרים שונים זה לזה, או מחבר שתי קבוצות זו לזו כדי ליצור קבוצה גדולה יותר.
למשל, אם אתם וחבר חולקים ממתקים שכל אחד קיבל בנפרד, אתם מחברים את כל הממתקים שיש לכם ביחד. 
אפילו כשאתם סופרים, אתם מחברים מספרים - חשבתם על זה פעם? 25 - עשרים וחמש! 20 ועוד 5! 20+5 עכשיו זה נראה ממש פשוט, נכון?
אז בואו נסכם - אני פעולת חשבון - החיבור - ואני לוקח שני מספרים ומוסיף אותם זה לזה כדי לתת מספר גדול יותר, שהוא הסכום של שניהם.