שלום ילדים חמודים. אני החיסור. אני גורם להפחתה של משהו ממשהו אחר. אני לוקח קבוצה אחת, ומוריד ממנה כמה חלקים. אני גם יכול לקחת מספר ולהפוך אותו למספר קטן יותר. אתם פוגשים אותי כשאתם לוקחים משולשי פיצה מתוך המגש, או כשההורים שלכם או אתם מקבלים עודף בחנות. איך המוכר מחשב כמה עודף הוא צריך להחזיר? הוא לוקח את השטר שקיבל ומחסיר ממנו את המחיר. העודף שתקבלו, הוא התוצאה שאני נותן. אני הפעולה ההפוכה לחיבור, שאולי כבר הכרתם. חיבור מצרף שני מספרים יחד, ואני מחסיר מתוך איזשהו סכום מספר, ומותיר את היתר.
למשל, אם יש במגש פיצה 8 משולשים ונאכל 3, יישארו לנו 5 משולשים. כלומר, 5=8-3. אני לוקח את 8, ומוריד ממנו את 3. אז 8 יורד ל-7, ל-6 ואז ל-5 - וזו התוצאה.
חיבור הוא פעולה לא כל-כך בררנית, אבל אני פעולה קצת יותר בררנית. לי חשוב מאוד לדעת מהו המספר הראשון ומהו המספר השני.זה אומר ש ?=8-3 שונה מאד מ- ?=3-8. מוכנים לעזור לי להיות מדויק?