החומרים

  • גליל נייר
  • אדמה
  • בריסטול
  • עט
  • דבק