יום אחווה ושיתוף פעולה

היום נעבוד על אחוות המשפחה, ונלמד את חשיבותו של שיתוף פעולה!

#1

בפעילות הראשונה נשחק במשחק שיתוף פעולה ששיחקנו בו בעבר, כדי ליצור שיתופי פעולה וחיבורים חדשים בין התלמידים, אך הפעם התלמידים ישתפו את חבריהם בסיפורים על המשפחה שלהם!

זוגות זוגות: נחלק את התלמידים לזוגות, וניתן להם חמש דקות לספר אחד לשני על המשפחה שלהם בשיחה. לאחר מכן נחזיר את כולם לשיחה המשותפת, וכל זוג ישתף מה למדו אחד על השני, ומה לדעתם מיוחד במשפחה של השני.

בפעילות מסוג זה התלמידים נחשפים אחד לשני בשיחה אישית יותר- דבר המסייע להם לשתף. חשוב להסביר לפני החלוקה שלאחר השיחה יצטרכו לספר האחד על השני, כדי שלא ליצור בלבול וחשיפת מידע שהתלמידים לא מעוניינים לחשוף בפומבי.

**במשימה מסוג זה יוכלו התלמידים ללמוד הרבה על חבריהם ולפתח חברויות חדשות משיחה בארבע עיניים.

#2

בפעילות זו נעבוד שוב בקבוצות, וננחיל לתלמידים את ערך עבודת הצוות!

לאחר הפעילות נקיים דיון על חשיבותה של עבודת צוות בבית ובכיתה, ואילו כלים שלמדנו בבית יסייעו לנו לשתף פעולה בכיתה, ולההפך.

נחלק את התלמידים לקבוצות של 3, ונציג להם 10 מילים חדשות לזכור (המילים יוצגו בהתאם לרמת התלמידים).

אפשר לבחור מילים בעברית או בכל שפה אחרת (ניתן להיעזר בעמוד הפייסבוק של האקדמיה ללשון העברית).

נחשוף את כל המילים לכמה שניות בודדות (לא יותר), דבר המאפשר לזכור מספר קטן של מילים.

בסוף כל סיבוב, כל קבוצה תציג רשימת מילים של המילים שהצליחו לזכור. מטרת המשחק היא לגרום לתלמידים להבין שבמשחק אינדיבידואלי בו כל אחד מנסה לזכור את כל המילים- הסיכוי לזכור הרבה מילים הוא קטן. ברגע שיבינו כי עליהם לשתף פעולה ולחלק ביניהם את המילים, יצליחו לזכור מספר רב יותר של מילים ובכך יצליחו במשימה!

נקודות לשיחה ודיון עם הכיתה

האם נהניתם בפעילות?
מה היו הקשיים במשימות?
האם קיבלתם כלים והבנות חדשות לגבי הצורך בעבודת צוות ושיתוף פעולה?