יום הדבורים

היום נלמד על דבורים לכבוד יום הדבורים!

#1

בפעילות הראשונה תלמדו על הדבורים: צרו "שמש אסוציאציות" כשבמרכז נמצאת המילה "דבורה", ומסביב כתבו מילים המתקשרות לתכונותיה ותפקידה של הדבורה בעולם!

הדבורה --> 

#2

בפעילות השנייה חלקו את התלמידים לקבוצות כמספר התכונות של הדבורה שמניתם. כל קבוצה תכין קטע קצר של הצגה הממחיש איך היו נראים חיי בני האדם, אם היו להם את אותה התכונה של הדבורים שקיבלו כקבוצה!

הכינו קטע מקורי, מצחיק וכיף!

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

האם למדתם היום משהו חדש?
האם חייה של הדבורה הפתיעו אתכם?
האם יש לקח שלמדתם לגבי חייכם מלמידה על הדבורים?