יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

נחלק את הכיתה לקבוצות של של 3 תלמידים בקבוצה. על כל קבוצה להכין קטע אותו תציג מחר בפני הכיתה, ובנוסף להכין עבודה שתתלה על קירות הכיתה.

ניתן לחלק לקבוצות נושאים שנבחרו מראש, למשל: מלחמות ישראל, סיפורי קרב, סיפורי גבורה ועוד, או לתת לכל קבוצה לבחור נושאים בעצמם.

על כל קבוצה להציג את הקטע שיכינו יחד - זה יכול להיות שיר/ קטע קריאה/ הצגה ועוד, העיקר שכל חברי הקבוצה ישתתפו בעת ההצגה.

את העבודה התלויה על התלמידים להכין יחד בבית ולתלות מחר בבוקר בכיתה. על העבודה להיות מודבקת על בריסטול שחור ולספר סיפור, או להעביר מסר חשוב.

ביום רביעי התלמידים יתלו את העבודות שלהם בבוקר בכיתה, ולאחר הטקס תעברו בין הקבוצות השונות, כשכל קבוצה תציג את הקטע שלהם ותספר על העבודה שעשו.

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

איך עבר עליכם היום?
האם למדתם משהו חדש?
מה חשבתם על העבודה וההצגה שעשיתם? האם הפעילות תרמה לכם בצורה כלשהי?
מערכי שיעור