יום המצאות וממציאים

#1

בפעילות הראשונה נתחיל בשמש אסוציאציות עם ההמצאות הכי גדולות ומשמעותיות שאנחנו מכירים, מלאו את הלוח בהמצאות ויחברו לשלב הבא, סבב בין הילדים על מה ההמצאה הכי משמעותית ומעניינת בעיניהם?

 

#2

בפעילות השניה מתבקשים הילדים לצאת ולחקור על ההמצאה שהציגו כהכי משמעותית ומעניינת בעיניהם!

על כל ילד להכין מצגת המסבירה את בחירתו בהמצאה, מספרת על הממציא, ההמצאה והדרך שעבר .

המצאות -->>

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

איך עברה עליכם החוויה? ממה הכי נהניתם?

מה למדתם במהלך הפעילות?

האם אתם מחשיבים עצמכם כממציאנים?