יום הפועלים

כל שנה ב1 במאי אנו מציינים את "יום הפועלים" - והיום נלמד עליו קצת!

 

#1

בפעילות הראשונה נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תנסה לענות על השאלות הבאות:

מהו ה1 במאי?
מדוע מציינים את היום הזה?
איך חוגגים את ה1 במאי ברחבי העולם?
מדוע חשוב לציין את ה1 במאי?

#2

בפעילות השנייה על כל קבוצה לחשוב על פעולות ודברים אחרים היכולים לעזור לקדם את מעמד הפועלים כיום, ועל איך ניתן לחגוג את ה1 במאי בצורה שתשפיע על החברה.

 

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

מה למדתם היום?
האם הופתעתם ממה שלמדתם היום?
מדוע חשוב לדון בנושאים אלו?