יום הרפתקאות

היום נצא להרפתקה חדשה!

 

#1

בפעילות הראשונה על כל תלמיד לבחור לאיזו הרפתקה היה רוצה לצאת, ולכתוב עליה קטע קצר.

 

 

#2

בפעילות השנייה על התלמידים לחשוב על הרפתקה נוספת- אך הפעם עליהם לחשוב על הרפתקה שחוו באמת!

כעת על התלמידים להציג בפני הכיתה את שתי ההרפתקאות, ועל חברי הכיתה לנחש מי מהן היא האמיתית ומי הבדויה!

יהיה מעניין לראות: למי מהתלמידים קרתה הרפתקה כמעט דמיונית, ומי יפליג בדמיונות יותר מדי?

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

מהי הרפתקה בשבילכם?
איך הייתם מגדירים אדם הרפתקן?
האם אתם מגדירים את עצמכם הרפתקנים? מדוע?
חשוב לקיים דיון על גבולות, על סיכונים הכרוכים ביציאה להרפתקה, ועל החשיבות של שיתוף ההורים.