יום התחדשות

היום נתחדש לכבוד האביב!


#1

בפעילות הראשונה חקרו: מהי התחדשות? מדוע היא חשובה? מה היא נותנת לנו? איך היא יכולה לתרום לנו לשינוי והתקדמות?

הציגו את השאלות בפני התלמידים וענו עליהן יחד בדיון כיתתי.

 

#2

בפעילות השניה כל תלמיד יבחר משהו שהוא רוצה להתחדש בו!

אפשר לבחור משהו פיזי, רגשי, רוחני, הישג- כל מה שירצו.

על התלמידים לכתוב מהם הצעדים שהם צריכים לעשות כדי להתחדש במה שבחרו- ולצאת להשיג אותו!

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

מהי חשיבותה של התחדשות?
תנו דוגמה לדבר שהתחדשתם בו. איך זה גרם לכם להרגיש? מה זה שינה?
מהי התחדשות בשבילכם?