יום כתיבה בחרוזים

היום נלמד לכתוב בחרוזים!

 

#1

בפעילות הראשונה תלמדו לחרוז!

בקשו מהתלמידים להגיד מילים אקראיות וכתבו אותן על הלוח.

לאחר מכן עברו על כל מילה וחפשו לה חרוזים יחד - כתבו ליד כל מילה חרוז אחד לפחות!

נסו להגיע לפחות ל20 צמדי חרוזים!

 

#2

בפעילות השנייה על כל תלמיד לכתוב קטע קצר בחרוזים - תוכלו כמובן לקחת השראה ולהיעזר בצמדי החרוזים הנמצאים על הלוח.

 

בסוף השיעור כל תלמיד יקריא את הקטע שהוא כתב!

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

מה חשבתם על הפעילות היום?
האם אתם אוהבים לכתוב?
האם הפעילות הייתה מאתגרת עבורכם? מדוע?