יום מיחזור ואיכות הסביבה

היום נציין את יום איכות הסביבה הבינלאומי שחל אתמול, באמצעות פעילויות הקשורות למיחזור!

 

#1

בפעילות הראשונה תלמדו על מיחזור:

קיימו דיון על מיחזור וצרו שמש אסוציאציות. דונו בשאלות כגון: מדוע מיחזור הוא נושא חשוב? כיצד אנו יכולים לתרום לאיכות הסביבה בעזרת מיחזור?

 

כעת חלקו את הכיתה לקבוצות: כל קבוצה מתבקשת לבחור נושא הקשור במיחזור ולחקור עליו, לבחור דרך להציג אותו, ובנוסף לחשוב על רעיונות כיצד ניתן לתרום בנושא.

 

#2

בפעילות השנייה יציגו התלמידים את המחקר והרעיונות שלהם לכיתה, ויקיימו דיון בו יעלו הצעות לשדרוג וייעול הרעיונות. לבסוף ערכו הצבעה כיתתית ובחרו ככיתה רעיון אחד לקדם ולבצע!

בהצלחה!

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

האם למדתם היום משהו חדש?
האם אתם מרגישים את הצורך לתרום בנושא של איכות הסביבה ומיחזור?
האם אתם חושבים שמיחזור הוא נושא חשוב? מדוע?