יום סיפור המגילה

היום נלמד על מגילת אסתר!

 

#1

בפעילות הראשונה נקרא את המגילה יחד- הסבירו לתלמידים את המשמעויות השונות בסיפור.

 

#2

בפעילות השנייה נמחיז קטעים שונים מהמגילה!

חלקו את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תבחר סצנה אחת אותה ירצו להמחיז.

תוכלו להתחפש, לכתוב טקסט לשחקנים, ולצלם את ההצגות!

 

**מומלץ לבחור קטעים משמעותיים שדנתם עליהם במהלך הקריאה.

 

נקודות‌ ‌לשיחה‌ ‌ודיון‌ ‌בכיתה‌

מה דעתכם על הפעילות?
האם למדתם היום משהו חדש?
האם אתם מרגישים אחרת לגבי סיפור המגילה?