יום רגשות

היום נלמד על רגשות- הרגשות שלנו הם חלק בלתי נפרד מאיתנו וחשוב שנבין אותם!

 

#1

בפעילות הראשונה נכין שמש אסוציאציות למילה רגשות!

העלו דוגמאות שונות עם התלמידים ונסו להגיע למנעד כמה שיותר רחב.

ננסה לשייך את הרגשות שהעליתם במהלך הפעילות הראשונה לשש רגשות מרכזיים:

שמחה, פחד, כעס, עצב, קנאה ואהבה.

כעת נשחק משחק:

כל תלמיד יספר מה שלומו, כשאחד הרגשות שציינו יוביל אותו בתשובתו.

עברו כך על כל התלמידים.

 

 

#2

בפעילות השנייה נרכיב טקסטים שונים על הרגשות שמנינו!

מצורפים קטעים המסבירים על כל אחד מהרגשות שציינו לפני. פרקו את הטקסטים השונים למשפטים, ותנו לתלמידים לנסות ולהרכיב את הטקסטים חזרה כך שיסבירו נכונה על כל רגש.

קראו את הטקסטים יחדיו והתעמקו בהם.

קיימו דיון על הפעילות ומה חשבתם והרגשתם במהלכה.

לומדים על רגשות -->>

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

קיימו סבב בין התלמידים בו כל אחד ישתף מה הוא הרגיש שלמד היום.
דברו על שליטה ברגשות: היכולת לשלוט בהם ברגע שאנחנו מכירים אותם ומכירים בהם.
דברו על שימוש בצורת התבטאות בשביל לשדר רגש מסויים.
דברו על רגשות שליליים ורגשות חיוביים, וכיצד ניתן לתעל כל רגש למקום חיובי.