יום שפות

בעולם קיימות שפות רבות, המגיעות ממקורות שונים, ומתגלמות בניבים מגוונים ומעניינים.

שפה היא כלי התקשורת המרכזי שלנו - היום נחקור את השפות השונות!

 

נחלק את התלמידים לקבוצות, כאשר בכל קבוצה יש 5 משתתפים.

הקבוצות יתחרו ביניהן במשימות השונות, כאשר לכל משימה הקציבו 3 דקות:

 

כל קבוצה תכתוב במסגרת הזמן כמה שיותר שפות שחברי הקבוצה מכירים. בתום הזמן הקבוצה שכתבה את המספר הרב ביותר של השפות תקבל נקודה!

כל קבוצה תמנה את השפות השונות שסך כל התלמידים שבה דוברים. הקבוצה שחבריה דוברים את המספר הרב ביותר של השפות תקבל נקודה!

על כל קבוצה לכתוב את המילה "שלום" בכמה שיותר שפות (אין הכרח לכתוב אותה בשפה עצמה, אפשר לכתוב בעברית כיצד היא נשמעת בשפות השונות). הקבוצה שתמנה את המספר הרב ביותר של הדרכים להגיד "שלום" תקבל נקודה!

המשימה הבאה היא משימה ארוכה, ונדרשת עבורה מסגרת זמן של 10 דקות: כל קבוצה תבחר "משפחה" של שפות ותכתוב פסקה קצרה המסבירה עליהן. על הקבוצות להקריא את הפסקה לשאר הכיתה - כל קבוצה שתשלים את המשימה תקבל נקודה.

במשימה האחרונה כל קבוצה תמציא שפה!

על השפה לכלול אותיות, מילים, משפטים וחוקיות מסוימת. המציאו לשפה שם - ניתן לשייך אותה למשפחת שפות קיימת, או ליצור אותה באמצעות שפה אחרת שאתם מכירים - העיקר שתהיה מקורית!

 

נושאים מומלצים לדיון

איך עברה עליכם החוויה?
מה דעתכם על הפעילות?
האם הפעילות עוררה לכם את הדמיון?