היום נתנסה קצת בעולם המשחק ונלמד על מחזות!

 

#1

בפעילות הראשונה על כל תלמיד לבחור סצנה ממחזה, לנתח אותה, ולבחור דרך להציג אותה בזום מול הכיתה.

לדוגמה: אפשר להמחיז את הסצנה, לשיר, לספר אותה, לצייר אותה ולספר ברקע, ליצור סרטון או מצגת שמעבירים את הסצנה- כל מה שעולה על דעתכם, העיקר שיתאים לתוכן!

 

#2

בפעילות השנייה התלמידים ישחקו במשחק אמת או שקר: על כל תלמיד לספר שני סיפורים הקשורים אליו- אחד מהסיפורים יהיה אמיתי והשני יהיה שקר. מומלץ לספר שני סיפורים מעניינים ומפתיעים, כך שיהיה קשה לזהות מהו אמת ומה שקר.

לאחר מכן יצביעו התלמידים איזה מהסיפורים הם חושבים שהוא האמת ואיזה הוא השקר. הרוב יקבע, ולאחר ההצבעה התלמיד יספר אם הם צדקו או לא!

אפשר להמשיך לסיבוב נוסף של המנצחים עם משפטים חדשים!

מומלץ שהתלמידים ישתמשו בכישורי המשחק שלהם בעת הצגת הסיפורים על מנת לשכנע את הכיתה.

 

נקודות לשיחה ודיון עם הכיתה

אילו יתרונות יש ליכולת משחק טובה?
מהם החסרונות שאנחנו יכולים לחשוב עליהם בשימוש ביכולת הזאת?
האם נהניתם לשחק ולאתגר את הכיתה?
מה למדתם היום על חבריכם לכיתה? תנו לכל תלמיד למנות עובדה על מישהו אחר בתורו.