מערך שיעור 12 | העצמה נשית

יום העצמה נשית

היום נלמד לכבד את הנשים ולהעלות את המודעות אצל הדור הצעיר לכבוד ושוויון תוך העצמה נשית!

 

 

#1

הפעילות הראשונה תעסוק בנשים חזקות!

חפשו נשים חזקות ומשפיעות מהארץ והעולם ולכל אורך ההיסטוריה בתחומים שונים: מדע, פוליטיקה, רפואה, כלכלה, אמנות ועוד- אתם יותר ממוזמנים להשתמש בדוגמאות המצורפות בדפים של חומרי העזר!

מתוך השמות שמצאתם הכינו בנפרד רשימה של שמות ומולה רשימת תארים. הציגו את הרשימות לכיתה ובקשו מהם לחבר בין השמות לתארים. הקציבו להם זמן לפי הערכתכן.

בתום הזמן על התלמידים לחשוף את תשובותיהם. כל שם המוצמד לתואר הנכון יזכה בנקודה- מי שיזכה במספר הנקודות הגבוה ביותר יקבל יתרון בפעילות הבאה!

 

#2

בפעילות השנייה יבחרו התלמידים את הדמות עליה הם רוצים לחקור, לפי ניקודם בפעילות הקודמת (מהגבוה לנמוך).

על כל תלמיד לבחור בתורו דמות מהרשימה ולהכין עליה מיצג לכיתה.

שימו לב! במשימות אלו מדית ההגשה היא חופשית לבחירה, לכן אנו ממליצים למורה שעובדת איתנו לנסות ולעקוב שהתלמידים מתנסים במדיות הגשה שונות ולא דובקים רק באחת, כך שירחיבו את יכולותיהם.

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

מדוע חשוב לקיים יום כמו היום להעצמה נשית?
אילו דברים מפתיעים למדתם היום?
איזו דמות נשית היא מודל לחיקוי עבורכם?