מערך שיעור 21 | יום קורונה

אנחנו כבר הרבה זמן חיים בתוך מציאות חדשה לצד הקורונה- הגיע הזמן לשלב בתקופה הזו קצת הומור וקצת משחקים חדשים להעביר איתם את הזמן!

 

#1

בפעילות הראשונה ניצור "משחקורונה"!

על התלמידים להתחלק לקבוצות.

כל קבוצה תמציא משחק הקשור בצורה מסוימת לקורונה, שאפשר לשחקו דרך הזום.

אפשר לקחת משחק קיים ולשנות לו את החוקים בהתאם, או להמציא משחק חדש לחלוטין- מה שתבחרו!

מומלץ לחשוב על אביזרים, מושגים או הרגלים חדשים שפיתחנו בתקופה הזו וקשורים לקורונה, ולשלב אותם במשחק. כל מה שתרצו אפשרי, העיקר שיהיה קשור לקורונה!

במהלך השיעור של מחר, כל קבוצה תציג את המשחק שלה ליתר הכיתה. מיד לאחר מכן נשחק את המשחקים בזום עם כל הכיתה!

 

על הפעילות לעמוד בתנאים הבאים:

הפעילות צריכה לכלול את כלל תלמידי הכיתה חוץ מתלמידי הקבוצה המעבירה את הפעילות.

כל חברי הקבוצה המציגה את המשחק צריכים לקחת חלק פעיל בהדרכתו.

במידה והמשחק שתכננתם דורש אביזרים למיניהם, יש להודיע למורה עד הערב על מנת שתשלח הודעה מרוכזת לכיתה, כדי לסייע לשאר התלמידים להיערך בהתאם.

 

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

אילו הרגלים חדשים סיגלנו לנו לחיים בתקופה האחרונה בעקבות הקורונה? אפשר לעשות סבב בו כל תלמיד יציין הרגל אחד.
אילו דברים אתם אוהבים בתקופה הזאת?
מה התחושות והרגשות שלכם לגבי התקופה הנוכחית? מה הייתם משנים בה ואיך הייתם משפרים אותה?