מערך שיעור 23 | יום המים

היום נמשיך לחקור ולשחק בעקבות המים!

אחרי שאתמול חקרנו את המעברים בין מצבי הצבירה השונים, היום נתמקד יותר במים עצמם!

 

#1

בפעילות הראשונה יציגו התלמידים את הסרטונים שלהם מאתמול, וילמדו אותנו על שימושים שונים למצבי הצבירה של המים.

 

#2

בפעילות השנייה נדבר על חשיבות המים בחיינו ובגופנו.

ללא מים לא יוכלו להתקיים חיים- מים מרכיבים כ-70% מגופנו, ומכסים כ-70% ממעטפת פני כדור הארץ!

על התלמידים ליצור יצירה/ ציור/ פסל (או כל דבר אחר מחומר פיזי) שמסמל- מהם מים בשבילי?

 

נקודות לשיחה ודיון בכיתה

מהי משמעות המים בחיינו?
ממה מורכבים מים, ומדוע הם חשובים לקיומם של חיים?
מה הופתעתם לגלות היום?
מדוע חשוב לשתות?
מה תפקיד המים בחיי הצמחים והפרחים?