מערך שיעור 39 | יום קוסמות

היום נהפוך לקוסמים ליום אחד!

#1
בפעילות הראשונה נחקור קסמים שונים!

על כל תלמיד לבחור קסם שהוא אוהב, לצפות בו, ולנסות ללמוד איך לבצעו!


#2
בפעילות השנייה, אחרי שלמדתם והתנסתם בביצוע הקסם שבחרתם, תקיימו תחרות קוסמים!

כל אחד בתורו יבצע את הקסם שלמד מול שאר הכיתה, כאשר בסוף ההצגות תתבצע הצבעה חשאית לבחירת הקוסם של הכיתה!


נקודות לשיחה ודיון בכיתה


איך הייתה החוויה להיות קוסם?
מה למדתם על קסמים?
מה אתם מרגישים כשקסם מפתיע אתכם?
מי הקוסם שאתם הכי אוהבים ומעריכים, ומדוע?
מה כל כך מיוחד בקסמים?