הסיפור של הכסף - מטבעות

 
ההיסטוריה של המטבעות

ההיסטוריה של הכסף מתחילה לפני כמה אלפי שנים כאשר החל השימוש

ב"סחורות כסף" לשם מסחר

השימוש במטבעות מתכת שעליו מוטבע סמל החל לפני כ-2500 שנה

במאה ה-6 או ה-7 לפני הספירה

הטבעת מטבעות החלה בממלכת לידיה בשנת 600 לפנה"ס לערך

התפשטה בערי אסיה הקטנה והגיעה ליוון בשנת 550 לפנה"ס לערך

ראשית המטבעות נטבעו מאלקטרום (סגסוגת של זהב וכסף)

ומאוחר יותר מכסף טהור

המטבעות הראשונים בעולם היו מטבעות מתקופת החשמונאים

 

מתי התחילו להשתמש בשטרות כסף?

בימי הביניים החלו סוחרים להשתמש בבנקים. אחד התפקידים של הבנקים הוא לאחסן באופן מאובטח רכוש יקר ערך כמו מטבעות זהב. סוחר שהפקיד כמות זהב נתונה קיבל נייר ובו אישור שהבנק חייב לו אותה כמות של זהב.

כאשר בא הסוחר לסניף של הבנק בעיר אחרת, הוא היה יכול להחליף בחזרה את הנייר בזהב. נוהל זה הקל על הסוחרים לעבור ממקום למקום בלי לשאת עמם את הזהב יקר הערך, שהוא כבד ועלולים לגנוב אותו.

עם הזמן גילו הסוחרים שקל יותר לסחור זה עם זה בניירות במקום בזהב עצמו. נוסף על כך, נוצרה מערכת בנקאית שבה לכל שטר נייר ניתן ערך קבוע וידוע מראש בזהב, שמכונה "סטנדרט הזהב"

מטילי זהב מהווים עד היום אמצעי מקובל וחשוב לחסכון ומשמורת של הון

כיום מקובל להשתמש ב"כסף פיאט", שהוא כסף שערכו קיים מתוקף חוק מדינה. ערכו של הכסף אינו מקובע על פי ערכו של הזהב או כל מתכת יקרה אחרת.

מקורו של המונח פיאט הוא בלטינית ומשמעותו "כך ייעשה" או "כך יהיה"  

מהו כוח קנייה ומהי אינפלציה?

כאשר מדובר בכוח הקנייה של מטבע כלשהו, לדוגמה, השקל החדש ₪, כוח הקנייה הוא מה שאפשר לקנות, לדוגמה, בעשרה שקלים חדשים. האם בסכום הזה אפשר לקנות ארטיק, מסטיק או אולי להסתפר?

אינפלציה היא ירידה בערך הכסף, כלומר, ירידה בכוח הקנייה שלו. לדוגמה, לפני עשר שנים מסטיק בודד עלה חצי שקל, ואילו כיום מסטיק בודד עולה שקל אחד או אפילו יותר

לילדים וילדות סקרנים במיוחד 

קצת על האינפליה בישראל: האינפלציה בישראל ידעה עליות ומורדות במהלך השנים. לשיאה הקיצוני הגיעה האינפלציה בין השנים 1980–1985: שיעור האינפלציה השנתית הגיע לשיא של 445% (כלומר, המחירים עלו פי חמישה וחצי בממוצע בתוך שנה אחת בלבד) בשנת 1984. השיעור הגבוה ביותר של עליית המדד החודשית נרשם בחודש יולי של שנת 1985, והוא עמד על 27%. עליית המחירים המהירה והבלתי מבוקרת הביאה לכך שבמשך כמה שנים חושב תקציב המדינה בדולרים של ארצות הברית במקום בשקלים, כיוון שאי אפשר היה לדעת בתחילת השנה מה יהיה ערך השקל בסופה. כמו כן, נוצר חוב חיצוני גדול מאוד שאיים להחמיר את המשבר הכלכלי, ונרשם שפל ביתרות מטבע החוץ של ישראל. האינפלציה נבלמה בסופו של דבר בעקבות תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985, והחל משנת 1999 שיעורה נמוך מ-4% לשנה.